RSS

Участвайте с идея за горска детска градина,  създайте родителска инициатива или просто се включете в дискусията с идеи и препоръки.

Какво е горска детска градина

Идеята за детска градина без покрив и стени, в която децата се научават да живеят изцяло в природна среда, да контактуват с растенията, животните, с вятъра и облаците, се заражда през 60-те години на XX век в Дания. Днес тя е разпространена в два варианта:

1. Под формата на полудневна горска детска градина, в която децата нямат определено място на пребиваване. През зимата те прекарват 3 часа на открито, а през лятото 4 часа.

2. Под формата на интегрирана горска детска градина, при която група от обикновената детска градина прекарва известно време в гората.

Основни цели на горската детска градина:

 • Да предложи пространство за игра в непосредствен досег с природата
 • Да подпомогне цялостното развитие на децата
 • Да повиши концентрацията им
 • Да намали стреса
 • Да ги подкрепи при изграждането на позитивно отношение към себе си и околния свят
 • Да засили имунната им система
 • Да подпомогне социализацията им
 • Да развие у тях поведение, основаващо се на уважение и любов към хората и природата
 • Да обостри сетивата им
 • Да даде добра база за развитие на езиковите им умения
 • Да подпомогне тяхното физическо развитие

Предимства

Практиката показва, че децата от две до четири години, напредват най-бързо в развитието си в горската детска градина. Тичането по неравни места с много препятствия развива вниманието и концентрацията, издръжливостта и координацията им. За разлика от асфалтираните пътища и равните подови настилки в домовете естествените предизвикателства в природната среда предлагат неоценима помощ на децата в тяхното цялостно развитие.

Естествените цветове и звуци в природата действат успокояващо на децата и ги подтикват към диференцирано възприемане на света. Многообразието от форми, материали и големини, които предлага природата не може да се срещне в условия, в които отрастват днес децата. Камъкът, пръчката, земята, пясъкът, глината, течащата вода на реката, падналите цветове на дърветата никога не доскучават на децата за разлика от обикновените играчки.

В горската детска градина децата играят предимно с разнообразните природни материали, които намират около себе си. Доказано е, че липсата на конвенционални играчки, носещи предварително определено значение, се отразява благотворно на креативността и езиковите умения на децата. Играейки с природни предмети децата  по-често комуникират помежду си върху значението, което те биха могли да имат. Често децата измислят истории към игрите си, които иначе в друга обстановка не биха им хрумнали.

Връзката с природата доразвива у децата естествената им позитивна нагласа както към живота, така и към неговата противоположност – смъртта. Смяната на сезоните, разлистването на дърветата, окапването на листата им през есента и най-вече спокойствието, с което се извършва преходът от едното състояние към другото създава у децата усещането за увереност в жизнения процес.

В горската детска градина децата извършват физиологичните си нужди на открито. Възпитателят изкопава малка дупка, в която детето може да свърши своята „работа”, след това с негова помощ той затрупва дупката. По този начин се развива чувството за хигиена у детето. Често децата са много любопитни относно това какво се случва с техните екскременти. Изхвърлянето им в природата развива у тях съзнание за кръговрата на веществата.

За подслон при екстремни метеорологични условия като силна буря, силен студ, градушка, които биха могли да представляват опасност за здравето на децата, служат каравана или малка хижа в гората.

Подслон на горска детска група за игра в Айхщет, ГерманияYour Comment