RSS

Участвайте с идея за горска детска градина,  създайте родителска инициатива или просто се включете в дискусията с идеи и препоръки.

Резултати от изследване върху деца от началния курс, посещавали горска детска градина

Изследването е проведено през 2002 в Германия от Петер Хефнер. То доказва превъзходството на децата, посещавали горска детска градина пред деца, посещавали нормална детска градина в следните отношения.

  • Децата посещавали горска детска градина превъзхождат останалите деца в езиково и музикално отношение.
  • Те са по-креативни, с по-добре развита фантазия.
  • Работят по-задълбочено и мотивирано.
  • Отнасят се с по-голямо уважение към съучениците си.
  • Деца с изоставане в психическото или физическото си развитие, които посещават горска детска градина напредват много по-бързо от такива, които посещават обикновена детска градина.
  • Горската детска градина повлиява положително развитието на хиперактивни деца и децата с дефицит на внимание като им предоставя най-добрата среда да изразходват енергията си и да задълбочат концентрацията си.


Your Comment