RSS

Участвайте с идея за горска детска градина,  създайте родителска инициатива или просто се включете в дискусията с идеи и препоръки.

На какво се научават децата в горската детска градина

Три са основните компетентности, които трябва да придобият децата при престоя си в горска детска градина в Германия (Бавария).А. Компетентности, насочени към развитие на детето като самостоятелен индивид
Б. Компетентности за действие в социален контекст
В. Учебно-методическа компетентност

В следващите редове става дума за това, какви по-малки компетентности стоят зад тези три основни и какви действия и мисловни нагласи от страна на децата са свързани с тяхното придобиване.
А. Компетентности, насочени към развитие на детето като самостоятелен индивид

А – 1 Персонална компетентност

Чувство за личностна значимост

 • Аз съм важен за групата, защото съвестно изпълнявам задачата си при приготвянето на закуската.
 • Гордея се със себе си, защото рано сутринта събрах съчки в гората, за да не мръзнем през зимата.

При много обикновени дейности от ежедневието детето може да изпита чувство за собствена значимост. Основна роля за изграждането на това чувство играе уважението, което възпитателят има към детето.

Позитивно мнение за себе си

 • Нося съвсем сам раницата си.
 • Мога да ходя сам до тоалетната.
 • Връзвам връзките на обувките си сам.
 • Правя страхотна музика.

Усещане за самостоятелност

 • На закуска няма да ям нищо. Само ще пия.
 • Ще играя днес сам и ще отпращам останалите деца, които искат да играят с мен.
 • Мога да си направя кът за игра съвсем сам, като събера предмети от природата.

Усещане за собствената компетентност

 • Мога да събера всички деца заедно.
 • Мога да реша трудна задача (да немеря определена скала отново) и да заведа цялата група при нея
 • Мога да измайсторя нещо хубаво с чук и пирони (играчка, къщичка)

В горската детска градина децата трябва да се чувстват като личности, които сами могат да решават различни задачи и проблеми. Например децата имат право да изберат по кой път да тръгнат на следващата си експедиция в гората.

Способност да се справят при трудни условия

 • Не се страхувам от дъждовни червеи.
 • Успявам да изминавам големи разстояния в гората.
 • Ако възникне напрежение в горската детска градина, ще запазя спокойствие.

Усещане за последователност

 • След като мама си тръгна ще обсъдим как ще протече денят.
 • След закуска възпитателката ни ще ни прочете хубав разказ. Ако не разбирам нещо, винаги мога да попитам.
 • Ще махнем сърцевината на паднал дънер, за да си направим по-късно от него водосточна тръба.

Усещането за последователност се задълбочава, когато децата от горската детска градина осъзнаят, че всеки ден протича в една и съща последователност. На всяко дете обаче се дава възможността да предлага идеи, които да разнобразят престоя му и престоя на останалите в градината.

А-2 Мотивационна компетентност

Самоефективност

 • Днес ще кажа навреме, ако ми се доходи до тоалетната.
 • Ще помоля  възпитателя да ми помогне да се покатеря на скалата.
 • Заслужаваше си да махнем вътрешността на падналото дърво. Резултатът е страхотен.

Когато децата осъзнаят, че могат да влияят на социалната и предметна действителност, те развиват доверие в собствените си сили. Те започват да вярват, че могат да се справят с всичко, което са си наумили, че могат да решават задачи и проблеми, че могат да влияят на останалите и да бъдат повлиявани от тях.

Саморегулация

 • Ако вдигам шум в гората, не мога да наблюдавам животните, понеже те бягат от мен.
 • Ще помогна на останалите да направим ограда, въпреки че повече ми се иска да играя с приятелите си. Винаги мога да играя.

Детето се научава да контролира собственото си поведение.  Научава се да извършва дейности до край и да се концентрира върху тях.

Любопитство и индивидуални интереси

 • Изучавам и наблюдавам насекоми, малки животни и червеи в гората.
 • Изучавам снимки на растения и животни в лексикона.
 • Изучавам приликите и разликите при допира на различни природни материали.

По този начин могат да се изградят важни отношения към предмети и хора.

А-3 Когнитивни компетентности

Диференцирано възприятие

 • Наблюдавам съсредоточено различни бръмбари, листа, шишарки, горски цветя, ледени кристали. Възприемам различни аромати.
 • Разпознавам разликите между предметите и ароматите. Назовавам ги, усещам ги със всички сетива.
 • Възприемам природата с всички сетива, вслушвам се със затворени очи в шумовете на гората, запомням различни аромати.
 • Снегът не винаги е един и същ. Понякога е воднист, друг път – прахообразен.

Всеки ден в гората се използват и тренират всички сетива на децата. В диалог възприятията на децата се вербализират и затвърждават.

Способност за мислене

 • Дърветата, животните и насекомите са живи същества като мен. Не бих ги наранил така както не бих наранил и дете.
 • В момента вали дъжд и грее слънце, сигурно има дъга.

Способността за мислене се развива и с помощта на останалите деца и възпитателя. Децата са мотивирани да дават идеи и да изграждат хипотези.

Придобиване на знание

 • Обсъждаме какви са формата, цвета и големината на различните природни материали.
 • Научаваме цветовете на дъгата.
 • Научаваме много от картинната енциклопедия.
 • Определяме имената на растения и животни с помощта на възпитателя.

Трениране на паметта

 • Повтарям научените неща като ги срещнем отново.
 • Научаваме стихотворение за пролетта.
 • Запомняме различни камъчета.
 • Научаваме ролите в малък театър.

Способност за намиране на решения

 • Ако искам да направя кула от камъни, трябва първо да поставя по-големия и върху него по-малките. В противен случай кулата пада.
 • Може ли да се закове камък върху дърво? Как може да се надроби камък?

Проблемите, с които се сблъскват децата в горската детска градина, не се решават от възпитателите. Напротив те остават децата сами да стигнат до решението им.

Креативност

 • Измисляме история.
 • Правим си сами играчки.
 • Измисляме си сами мелодии и песни.

А-4 Физически компетентности

Поемане на отговорност за собственото здраве

 • Плодовете и зеленчуците са много полезни за нашето развитие.
 • Преди закуска си измиваме ръцете с вода и хума, за да бъдат чисти.
 • Научаваме се да мием плодовете и зеленчуците.

Компетентности на ниво груба и фина моторика

 • Повдигам малки иглички, шишарки, пръчки и камъчета.
 • Движа се и тичам по неравни терени.
 • Тичам надолу по склона.
 • Работя с инструменти.

Способност за регулиране на телесното напрежение и стреса

 • Движа се бавно при изкачване, правя паузи.
 • След тежка задача си позволявам почивка.

Децата научават, че има задачи, които изискват по-голямо напрежение и че почивката след тях, винаги се отразява добре на тялото и духа. Така на децата разбират постепенно как да се справят със стреса.

Б. Социална компетентност

Добро отношение към възрастни и деца

 • Открит и честен съм към възрастните и децата.
 • Уважавам мнението на останалите и се уча от опита, който имат.

Емпатия и смяна на перспективата

 • Поставям се в положението на друго дете.
 • Задавам си въпроса, защо плаче и как бих реагирал аз на негово място.

Способност за превъплъщение в различни роли – ролеви игри

Комуникационни умения

 • Казвам ясно какво не ми харесва у другите.
 • Оставям другите да се изкажат до край.

Умение за сътрудничество

 • Заедно решаваме проблем или задача.

Разрешаване на конфликти

 • Решаваме споровете си преди да излязат извън контрол.
 • Заедно стигаме до компромис или до решение, как можем да разрешим даден спор.

Изграждане на ценности

 • Уважавам всичко живо.
 • Благодарен съм, че мога да закуся.
 • Уважавам личното пространство на другия.

Липса на предразсъдъци

 • Уважавам различните от мен.
 • Научавам от историите, които ни разказват възпитателите, за други култури и народи.

Солидарност

 • Помагам на другите с подреждането, с приготвянето на закуската.

Усещане за ценността и уникалността на всеки човек

 • Всяко дете и (включително аз самия) има своите силни и слаби страни – именно заради това всички се обичаме и уважаваме.

Способност за поемане на отговорност

Отговорност за собственото поведение

 • Ако не си сложа ръкавиците, ръцете ми ще измръзнат.

Отговорност пред останалите

 • Помагам, ако някой чувства, че са се отнесли несправедливо с него.

Отговорност пред околната среда и природата

 • Събирам остатъците от закуската и ги връщам вкъщи
 • Не изхвърлям дъвката си в гората
 • Не кърша клони и не късам цветя.

В. Учебно-методическа компетентност

Децата в горската детска градина се запознават със справочници и енциклопедии, описващи растителните и животинските видове в гората. Те наблюдават възпитателя как борави с тях и го имитират.

Цялостното обучение в гората позволява на децата да развият всичките си сетива, да придобият опит както в общуването си с природната среда, така и в общуването си с останалите деца. Подобно обучение е предпоставка за „осъзнато учене”.

Ако децата назовават лесно и от само себе си имената на различни растения или животни, възпитателят може да ги накара в разговор сами да проследят в обратен ред стъпките на придобиването на тези знания: като се започне от информацията, която са срещнали в лексикони и справочници и се премине към играта, с помощта на която са затвърдили знанието си.

Децата виждат сами как функционира процесът на учене.Your Comment