RSS

Участвайте с идея за горска детска градина,  създайте родителска инициатива или просто се включете в дискусията с идеи и препоръки.

Екологично възпитание в детската градина

Следва статия, която описва успехите на учител в детска градина при опита му да въведе екологично възпитание в своята група.
Авторът й е Теменужка Атанасова, а детската градина – ЦДГ-7 Пролет, гр. Добрич.

Проблемът за взаимоотношенията на човека с природата става все по-актуален поради пропастта, която съществува между обществото и природата и която се увеличава с всяка изминала година. Глобалните проблеми, които настъпват с климата на Земята и мрачните прогнози за бъдещето на планетата предизвикаха срещи на политически лидери в световен мащаб, за да се спре замърсяването. Мерките, които трябва да се вземат, засягат всеки жител на планетата, неговия начин на живот, потребление, отношение към заобикалящата го среда. Затова екологичното образование на децата от най-ранна възраст би трябвало да присъства във всеки момент от педагогическото взаимодействие.

Завладяни от идеите, формулирани от водещи автори за екологично образование на децата, решихме да разширим работата си в това направление като увеличим инициативите, ориентирани към включване на децата в дейности с екологична насоченост.

Опитахме се да излезем от рамката, дадена от Програмата за възпитателно-образователна работа в детската градина, където приоритетът е върху опознаването на природните обекти и явления и, опирайки се върху принципа за непосредствен контакт на децата с природата, включихме в работата си различни инициативи, с които да направим съпричастни децата към проблемите на съвременното общество и да създадем гражданско съзнание у тях.

Наред с традиционните форми на работа – наблюдение, беседа, експериментиране, ние се опитахме да включим децата в реални ситуации, при които те да се осъзнаят като истински фактори за опазване и възпроизводство на средата около тях.

За да усетят красотата на родната природа и нейното благотворно влияние върху тяхното състояние, решихме да изнесем традиционния „Празник на есента” извън детската градина.Той беше реализиран като излет до близка местност, включващ много физическа активност на открито, песни, забавления, игри, наслаждение на многообразието от багри и галещите лъчи на есенното слънце.

Музикалната драматизация, изпълнена от четвърта група пред по-малките деца „Къде спят децата на животните” насочи вниманието на децата към ценността на всяко живо същество, което ни заобикаля, и събуди грижливо отношение към всичко живо. Децата си събраха много шишарки, листа, жълъди и други дарове от природата, които щяха да им послужат за изработката на интересни играчки.

Традиция стана рано през пролетта да почистваме пространството около детската градина от разпръснатите отпадъци през зимата. Децата с желание се въоръжаваха с гумени ръкавици и чували и с много ентусиазъм събираха твърдите отпадъци в съответния чувал, за да бъде изхвърлен след това и в съответния контейнер.

От няколко години в нашия град има контейнери за разделно събиране на отпадъци, което даде повод да запознаем децата с целта и начина на разделяне на отпадъците. Веднага купихме кошчета в трите цвята – син, зелен и жълт и запознахме децата с правилата за събирането на твърдите отпадъци. Разяснихме и на родителите за нашата инициатива и включихме децата като посланици за разделно събиране на отпадъците в къщи. Изнесохме достатъчно информация за смисъла от разделянето, за тяхната преработка и за ефекта от това върху природата. Апелирахме във всяко семейство да бъде оформен кът за разделно събиране на отпадъците. Благодарни сме на родителите, че с ентусиазъм се включиха в инициативата. За усвояването на правилата за разделно събиране на отпадъците разучихме различни игри: „Аз за кой кош съм”,”Кой по-бързо ще сортира отпадъците”,”Как да ги сортирам и подготвям”. Направихме много снимки и когато разбрахме, че ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ обявява конкурс „Събирай разделно у дома” веднага се включихме.

Огромна беше радостта на децата, родителите и на нас – техните учители когато разбрахме, че сме едни от стоте наградени в конкурса. Получихме грамота „Посланик на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”, контейнер за разделно събиране на отпадъците в групата, дидактична игра с образователно и възпитателно съдържание, на която децата с огромно желание играят и продължават да учат, колко дървета могат да спасят, когато съберат разделно отпадъците, диск с песни с екологично съдържание.

Нашето удовлетворение беше, че деца и родители толкова бързо откликнаха и старателно си разделяха отпадъците и в детската градина и у дома. За пореден път се доказа тезата, че единомислието и работа, насочена към обща цел, в името на доброто възпитание на децата води до бърз и качествен резултат. Децата осъзнаха, че от природата трябва да се потребява по-разумно и всеки да внимава какво оставя след себе си, където и да се намира, т.е. ние поставихме основите на стратегия за екологично поведение.

В стремежа си да създадем екологично поведение и да работим, не само за съхраняване на природните дадености, но и да покажем на децата, че те реално могат и да възпроизвеждат природата около себе си в края на зимата всяко дете пося семена от туя в саксия. С много любов те се грижеха, за да поникнат семенцата и да пораснат достатъчно младите дръвчета. През есента ги засадихме край оградата на площадката, на която играем в детската градина. Целта ни беше да включим децата в дейност, която беше богата на много преживявания, която щеше да завърши с резултат, удовлетворяващ децата и щеше да остави трайна следа в тяхното съзнание. Вярваме, че допринасяме не само за създаване на екологосъобразно, но и на гражданско поведение, защото силно се надяваме, че децата, засяли сами тези дръвчета, ще милеят за тяхната съдба и когато не са вече в детската градина.

За да зарадват майките си за празника на жената, децата сами засадиха луковички на лалета, грижиха се за тях, докато цъфнат и ги поднесоха в знак на признателност.
Поздрав за родителите беше прекрасната приказка „Сърцето на гората” от Мая Дългъчева, която децата драматизираха пред тях. Дългата подготовка за тази драматизация накара децата да разсъждават и да осмислят поведението на героите, да запомнят поуката и да си изградят екологосъобразен модел на поведение в гората.

За да изкореним остарялото отношение към някои животни и растения, определяни като „вредни” и „лоши” разучихме и приказката „Лисицата и невестулката”. Децата се учеха да възприемат всеки живот като ценност и че не можем да делим животните или растенията на полезни и вредни, че човекът е част от природата и трябва да се съобразява с нейните закони, ако иска да живее в хармония с нея.

Чрез редовните посещения в зоопарка, поне 2-3 пъти в годината, децата имат възможност да общуват непосредствено с обитателите му, а този контакт има невероятно благоприятен ефект върху психиката им. Това общуване не може да се замени с най-красиво илюстрираната книжка или с най-сладкодумния разказвач. Там децата се учат да предвиждат поведението на животните (социално, игрово, агресивно, поведение за ориентиране и почивка), езика на животните.

Децата с голямо желание пеят песента „Зоопарк”и с удовлетворение подчертават, че са посланици на идеята за ново отношение към животните.

Град Добрич е домакин на изложението за пчелни продукти и инвентар ”Пчеломания”, който събира пчелари от цялата страна. Децата изучиха поведението на пчелите, качеставата на меда като една от най-здравословните храни за човека, грижите, които стопаните полагат за крилатите работливки. Създадоха творби за живота на пчелите, с които участвахме в конкурса за най-добра творба на тази тема. Разбира се, получихме и награди и децата посетиха изложението.

Използвайки методиката на концепцията „Философия за деца”, проведохме много разговори свързани не само с природата, но и с отношението на детето към себе си, здравословното хранене и въобще здравословния начин на живот.

Теми на нашите разговори бяха „вредни храни”,”цени и качество”,”реклама” и други. В тези разговори децата се научват да се изслушват, да стигат до единомислие, съзнанието им не се претрупва с информация, а напротив децата се предизвикват да изваждат своите мисли, да се разгърне детското мислене.

Така, увличайки децата сами да се занимават в областта на екологията на човека, грижейки се за собственото си здраве и безопасност и това на другите, ние ги водехме към формиране и на собственото им поведение. Децата трябва да се учат сами да изследват заобикалящата ги среда, да чувстват потребност от самостоятелна преценка на екологосъобразността на дадена постъпка, да се насочва детската активност не само към взаимовръзката на дадено природно явление с неговата среда, а и към характера на тези взаимовръзки с оглед съхраняването на баланса между природното явление и средата му.Your Comment