RSS

Участвайте с идея за горска детска градина,  създайте родителска инициатива или просто се включете в дискусията с идеи и препоръки.

Игри на открито

Игри за деца над 4 г.

Очертаване на тялото с камъчета или пръчки

Едно от децата ляга на земята, а другите поставят до тялото му пръчки или камъчета, така че да се получат контурите му. След това детето се изправя и всички наблюдават неговия отпечатък. Може да се сравнят няколко контури или друго дете да легне в направения отпечатък и да каже, дали се чувства удобно, дали му е тясно или широко.

Горски пирати

На определено пространство в гората се скриват частите на пиратска карта, нарисувана върху бяла хартия. Когато всички парчета бъдат открити, децата съединяват картата и се ориентират по нея до пиратското съкровище.

Откриване на нетипичен предмет

На определено пространство в гората се поставят предмети, които не са типични за гората (четка за зъби, плюшено мече, количка). Децата се разделят на отбори (ако участват и по-малки деца) и започват да търсят предметите. След като ги намерят, обсъждат защо тези предмети не са типични за гората.

Да почистим гората

Тази „игра“ стимулира екологичното мислене. Добре е да се обясни, какво е боклук, рециклиране. Добре е да се дискутира върху значението на чистотата, както за природата, така и за хората.

Кула от природни материали

Печели този, който е построил най-високата кула. Може да се прави в отбори. Времето е ограничено.

Познаване на пръчки/шишарки/камъчета

Всеки си избира пръчка/шишарка/камъче и се опитва да я запомни на допир и мирис. Поставя се в торбичка и очите на децата се завързват. Целта е да намерят своята пръчка/шишарка/камъче в торбичката.

Ориентиране по звуци

Едно от децата е със завързани очи. Всички останали застават около детето и започват да издават звуци с природни предмети (чукане с камъчета, удряне на пръчки, шумолене с листа и др.). Детето със завързаните очи трябва да успее да обиколи децата без да се сблъска с някое от тях, ориентирайки се само по звука, който издават.

Какъв е вкусът, каква е храната?

Със затворени очи децата опитват различни храни, казват какъв е вкусът им (сладък, солен, горчив, кисел) и се опитват да познаят какви са храните.

Босонога гъсеница

Очите на децата се завързват, краката са боси (продължителност 10-15 мин), само водачът е с отворени очи и води групата много бавно. Децата се държат за ръце и вървят мълчаливо. Целта е да усетят обкръжението си със сетивата, а след това да разкажат какво са усетили.

Да стигнем до целта

На децата се завързват очите, с помощта на дълга пръчка те трябва да стигнат без да бягат до дадена цел, пътят до която им е предварително познат. Който стигне пръв, печели.

Прозорец върху земята

Групата маркира върху земята прозорец от пръчки с големина 1х1.  Децата описват всичко, което се съдържа в прозореца, което може да се види и помирише.

Игра за познаване

Върху земята се поставя квадрат от пръчки. Децата запомнят в големи подробности картината в квадрата, след което затварят очи/обръщат се и възпитателят маха нещо от картината – например пръчка или камък. Децата трябва да познаят какво липсва.

Лица/маски от горски материали

Това е чудесна игра, за която ще са необходими здрави листа, иглички за пришиване на листата, върбови клонки за въженца, канап и лепило.

Картина върху земята

Картината се рамкира с дълги пръчки и се изграждат контрастни образи от природни материали.

Мравки

Мравките се познават по миризмата. На три деца се завързват очите. Ще успеят ли да разпознаят останалите участници по миризмата?

Хвърляне на шишарки

Очертава се линия върху земята. Всички участници се подреждат зад линията и започват да хвърлят шишарки. Кой ще хвърли най-далеч? Друг вариант на играта е уцелването на дърво с шишарка.

Стъпки в калта

В калната земя 4-5 деца оставят стъпки. Ще успеят ли другите да разберат, на кого са стъпките?

Горски лабиринт

С помощта на дълго въже се изгражда лабиринт, който има вход и изход. Групата трябва да се опита да излезе от лабиринта, влачейки дълга пръчка/дърво.

Маркиране на дървета

Групата получава задачата да постави възможно най-високо маркировка на едно дърво. Децата нямат право да се катерят по клоните.

Ще ти подаря едно дърво

Едно дете със завързани очи се отвежда от друго или група деца към предварително набелязано дърво. Детето със завързаните очи има правото да помирише и докосне дървото, за да запомни размера му, вида на кората, мириса му. След това то се отвежда далеч от дървото, завърта се бавно и очите му се отвързват. Целта е детето да намери дървото, което му е било „подарено“.

Игра Memory

Едно дете събира 10 различни предмети, показва ги на децата да ги запомнят и след това ги скрива. След това всички деца започват да търсят предметите, които са запомнили. Който намери най-много печели.

Щъркел и жаби

Щъркелът стои на един крак, а около него квакат жабите и подскачат. Щъркелът се опитва да улови жабка, използвайки само единия си крак. Ако успее, уловената жаба става щъркел.

Паяк и мухи

От канап се прави паяжина между 6 дървета. В центърът застава паякът. Другите деца започват да кръжат като мухи, целта им е да стигнат центъра без паякът да ги хване. А целта на паяка е да хване мухите и да запази центъра.

Да си направим маскировка

Животинките си имат своя маскировка, нека да се опита да си направим наша (с шума, листа, пръчки), друг вариант е да се направим на растение или животно (дърво, елен) така че да се слеем с гората.

Скачане с чували

Кой е хванал топката?

Едно дете хвърля топката с гръб към останалите, наредени плътно едно до друго, без да вижда кой ще е хване. Този, който хване топката я скрива зад гърба си или я дава на някого. Този, който хвърля топката се обръща и другите го питат. Кой хвана топката?

Каменен мост

Необходима е голяма локва. Децата поставят камъни, така че да направят сигурен мост. Накрая трябва да се опитат да преминат по моста без да се намокрят.

Товарни лодки

Правят се хартиени лодки, след това се пускат в локва и се поставят камъчета върху тях. Чиято лодка потъне последна, печели.

Събиране на дъждовна вода

С празни кофички от кисело мляко децата се опитват да съберат колкото се може повече дъждовна вода. След пет минути играта приключва. Печели този, който е събрал най-много вода – измерена с линийка.

Да рисуваме с дъжд

Преди децата да излязат под дъжда, рисуват (дебели линии, точки) с водни бои върху лист хартия. Дъждовните капки размиват боите, като създават съвсем други картини. След това децата остават картините да изсъхнат.

Да преброим дъждовните капки

Всяко дете получава лист хартия. След това всички заедно застават под дъжда като държат листовете хоризонтално и броят до десет. След това се прибират на сухо и преброяват колко капки има на листа им. След това вземат молив и свързват накапалите капки. Получават се различни картини, нарисувани от дъжда и тях.

Жабка (3 г)

Няколко деца се нареждат в жабешка поза едно след друго на растояние 1 метър. Първата жаба скача и другите я следват, квакайки, в същото темпо. При това те не бива да падат настрани или едно върху друго. Който наруши това правило, става последен в жабешката редица.


Your Comment